Stowarzyszenia E=mc2
Educatcion is Freedom / Edukacja jest wolnością!

Kontakt Stowarzyszenia E = mc2


Stowarzyszenia E=mc2

ul. Pory 60/27
02-757 Warszawa

http://emc2.edu.pl

Mail: emc2@emc2.edu.pl

KRS 0000200347
Regon 140344544

Deutsche Bank - Konto:

Stowarzyszenia E=mc2
11 1910 1123 4000 0965 2121 0001